Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Η ΥΓΕΙΑ” ευχόμαστε στα μέλη-μεριδιούχους του Συνεταιρισμού μας να περάσουν με τις οικογένειές τους, όμορφα Χριστούγεννα με Υγεία και το 2023 να είναι μια καλύτερη χρονιά για όλους και να μας φέρει πιο κοντά στην εκπλήρωση του σκοπού μας

Κτήματα Συνεταιρισμού

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1964, με την αρχική επωνυμία «Πανελλήνιος Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών «Η ΥΓΕΙΑ» Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης», που εγκρίθηκε στις 15.1.1965 με την υπ’ αριθμόν 186482/15125 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και εν συνεχεία αναμορφώθηκε με την επωνυμία «Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών Η ΥΓΕΙΑ Συν.Π.Ε.».